mudcat.org: Jacobite Songs
Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafeawe

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Jacobite Songs

DigiTrad:
YE JACOBITES BY NAME


Related threads:
Ye Jacobites by Name, anti-pro Jacobite? (15)
Lyr Add: Ye Jacobites by Name (44)
Lyr Add: You Jacobites by Name (31)
Lyr Req: Highlander's Farewell: 'O where shall...' (8)
Lyr/Chords Req: Ye Jacobites by Name (14)
Ye Jacobites By Name -Meaning of a verse (16)
Lyr Req: This Is No My Ain House (Jacobite song) (17)
Favourite Jacobite Songs? (29)


Roddy 19 Jan 99 - 01:29 PM
Philippa 21 Jan 99 - 12:40 PM
Philippa 21 Jan 99 - 05:59 PM
Philippa 21 Jan 99 - 06:12 PM
Roddy, 22 Jan 99 - 02:11 PM
Philippa 22 Jan 99 - 02:18 PM
alison 23 Jan 99 - 01:19 AM
Philippa 23 Jan 99 - 02:58 PM
more from Philippa 23 Jan 99 - 03:13 PM
alison 23 Jan 99 - 08:35 PM
Ian Kirk (inactive) 24 Jan 99 - 11:45 AM
Annraoi 24 Jan 99 - 03:24 PM
Philippa 24 Jan 99 - 03:49 PM
Philippa 24 Jan 99 - 05:17 PM
Philippa 24 Jan 99 - 05:26 PM
a contrite Philippa 24 Jan 99 - 05:33 PM
Ian Kirk (inactive) 25 Jan 99 - 03:31 PM
Philippa 26 Jan 99 - 05:42 AM
Ian Kirk (inactive) 27 Jan 99 - 02:21 PM
Philippa 21 Apr 99 - 09:41 AM
Roddy Grant (as opposed to Roddy) 22 Apr 99 - 04:14 AM
Philippa 15 May 99 - 05:18 AM
Bev Lawton 15 May 99 - 06:41 AM
Philippa 04 Aug 99 - 10:25 AM
GUEST,Philippa 07 Sep 00 - 04:25 PM
GUEST,Philippa 07 Sep 00 - 04:30 PM
Felipa 21 May 03 - 10:45 AM
GUEST 20 Apr 05 - 02:07 AM
GUEST,Allen 20 Apr 05 - 04:12 AM
maple_leaf_boy 14 Jan 11 - 09:19 PM
maple_leaf_boy 14 Jan 11 - 09:21 PM
Joe Offer 14 Jan 11 - 09:23 PM
maple_leaf_boy 17 Jan 11 - 01:28 PM
AmyLove 12 Feb 17 - 03:30 PM
Felipa 04 May 20 - 12:33 PM
GUEST,Starship 04 May 20 - 12:39 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:
Subject: Jacobite Songs
From: Roddy
Date: 19 Jan 99 - 01:29 PM

Does any body have the full lyrics of the Irish Jacobite song "Ar Bharr na gCnoc is an Imigéin" ? An abc of the tune - if there is one - would be nice. Roddy


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: MO GHILE MEAR^^^
From: Philippa
Date: 21 Jan 99 - 12:40 PM

I think you're looking for "Mo Ghile Mear", an 18th century song usually attributed to Seán Clárach Mac Domhnaill. The line you give is in There have been a few threads on the song in recent months, and Annraoi Ó Preith contributed the lyrics to the most recent thread. There are also lyrics in the DT, with translation, but there are many typographical errors in the Irish, usually because 'é' appears as 'i'. The first verse in the DT ends with the line you quote:

Seal da rabhas im' mhaighdean shéimh
'S anois im' bhaintreach chaite thréith
Mo chéile ag treabhadh na dtonn go trian
De bharr na gcnoc is in imigéin.

Here's the lyrics we got from Annraoi:

1. Bímse buan ar buairt gach ló,
Ag caoi go crua 's ag tuar na ndeor,
Mar scaoileadh uainn an buachaill beo,
'S ná ríomhthar tuairisc uaidh, mo bhrón!

Cúrfá(chorus):- 'Sé mo laoch mo ghile mear,
'Sé mo Shaesar, gile mear!
Ní bhfuaireas féin aon tsuan ar séan,
Ó chuaigh i gcéin mo ghile mear!

2. Ní haoibhinn cuach ba suairc ar neoin,
Táid fíor-choin uaisle ar uathadh spóirt,
Táid saoithe is suadha i mbuairt 's I mbrón,
Ó scaoileadh uainn an buachaill beo.
Cúrfá:- 'S mo laoch ... srl.[srl=etc]

3. Níor éirigh Phoebus féin ar cóir,
Ar chaoin-chneas ré tá daol-bhrat bróin;
Tá saobhadh ar spéir is spéirling mhór,
Chun sléibhte i gcéin mar d'éalaigh an leon.
Cúrfá:-

4. Níl séis go suairc ar chrua-chruit cheoil,
Tá an éigse i ngruaim gan uaim 'na mbeol;
Táid béithe buan ar buairt gach ló,
Ó théarnaigh uainn an buachaill beo.
Cúrfá:-

5. Marcach uasal, uaibhreach, óg,
Gas gan ghruaim is suairce snó;
Glac is luaimneach, luath i ngleo,
Ag teascadh an tslóigh 's an tuargain treon.
Cúrfá:-

6. Is glas a shúil mhear, mhúirneach, mhodhúil,
Mar lagán drúchta ar chiumhas an róis;
Tá Mars is Cúipid dlúth I gcóir
I bpearsain úir 's i ngnúis mo stóir.
Cúrfá:-

7. Is cas a chúl 's is cúrsach, cóir,
Is dlathach, dlúith 's is búclach bórr,
Is feacach, fionn ar lonnradh an óir,
Ó bhathas úr go com mo stóir.
Cúrfá:-

8. Is cosúil é le hAonghus Óg,
Le Lughaidh Mac Chéin na mbéimeann mór,
Le Cúraoi ard mac Dáire an óir,
Taoiseach éirimeach, tréan ar tóir.
Cúrfá:-

9. Le Conall Ceárnach bheárnadh póirt,
Le Fearghas fiúntach fionn mac Róigh,
Le Conchubhar cáidh mac Náis na nós,
Taoiseach aoibhinn Chraoibhe an cheoil.
Cúrfá:-

10. Ní mhaoidhfead féin cé hé mo stór,
Tá insint scéil 'na dhéidh go leor,
Ach guím chun Aoin-Mhic Dé na gcomhacht
Go dtige mo laoch gan baoghal beo.
Cúrfá:-

11. Ach seinntear stéir ar chláirsigh cheoil,
Is líontar táinte cárt ar bórd,
Le hintinn ard gan cháim, gan cheo,
Chun saoil is sláinte 'fháil dom leon.

Cúrfá:- 'Sé mo laoch mo ghile mear,
'Sé mo Shaesar, gile mear;
Mo chruatán féin a luadh tré léan
Mar chuaigh i gcéin mo ghile mear !

Please confirm - or otherwise- that this is the song you seek. I'll see what I can do about an ABC, but give me time. You can also look up the recent messages on this song in the Jan archives of the IrTrad-L mailing list, which include some historical discussion. You can access IrTrad-L through http://listserv.heanet.ie


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 21 Jan 99 - 05:59 PM

You don't have to wait long for the ABC because I don't have to figure it out for myself; Liam Hart already transcribed it on his song page http://www.webcom.com/~liam/gaelsong/tunes/moghile

T:Mo Ghile Mear
M:4/4
C:Traditional
B:A Sto/r 's a Sto/ri/n
K:G

Verse 1 and chorus:

D3DD2DE|G2A2B4|
c2BAB2A2|G3ED4|
G3FE2D2|G2GAB3c|
d3ed2B2|A3GG4||

Other Verses:

B2d2d2B2|A2G2G3A|
B2d2d2B2|A2G2A3A|
B2d2d2B2|A2G2G2AB|
c2BAB3A|G2E2D4||


B: "a stór is a stóirín" is an album by Padraigín Ní Ùllacháin

there are links to various sites containing ABC collections at
www.gre.ac.uk/~c.walshaw/abc
Line breaks <br> added and link fixed so it begins with a href -guess who-


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs/html test
From: Philippa
Date: 21 Jan 99 - 06:12 PM

Liam Hart's Gaelic Song Archive

www.gre.ac.uk/~c.walshaw/abc


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Roddy,
Date: 22 Jan 99 - 02:11 PM

Thank you, Philippa. this seems to be the one but i dint think it was so long !! Is there a sheet-music version available ? Roddy


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 22 Jan 99 - 02:18 PM

yes - I think it's in Ó Baoill. "Ceolta Gael", Cork:Mercier I'll get info on some other publications for you - watch this thread - but I have to run or I'll miss the toasting of the (veggie) Haggis. see also the Gile mear thread for a shorter version


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: alison
Date: 23 Jan 99 - 01:19 AM

Hi roddy,

Is melody line and guitar chords OK? If so let me know and I'll e-mail you a GIF.

Slainte

alison


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 23 Jan 99 - 02:58 PM

The Digital Tradition database with corrections is in another thread Mo Ghile Mear

and words and music are indeed in Manus Ó Baoill. "Ceolta Gael 2". Cork: Cló Mercier, 1986 and also in the booklet which accompanies Pádraigín Ní Úllacháin's Gael-Linn recording "A Stór is a Stóirín"

I'm afraid another Mudcatter has reported that the ABC doesn't read on a computer program. Well, you could try transcribing it 'manually' (not that I have - I'm learning my abcs and I find it takes a long time to write one from sheet music).


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: more from Philippa
Date: 23 Jan 99 - 03:13 PM

re: 21 Jan, 5.59 pm - Thanks, Joe (I guess), my guardian angel, but didn't you notice that I did the html myself at 6.12 pm?!

There is, however plenty of editing work you could do on the 12.40 pm message, same day. There's a link you could animate at the bottom, and I missed several line breaks:
before the first verse
before the last verses of the first 'cúrfa' (chorus),of verse 4 and verse 6 (Ó chuaigh..., Ó théarnaigh...,I bpearsain...)
before the second line of verse 9(Le Fearghas fiúntach fionn mac Róigh,)
and when you've done all your work on that message, you can delete this paragraph of instructions as it will not be relevent to future readers!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Tune Add: MO GHILE MEAR
From: alison
Date: 23 Jan 99 - 08:35 PM

Hi,

Here's the tune, if you want sheet music send me an e-mail address.

Slainte

alison

MIDI file: MOGHILE.MID

Timebase: 480

Name: MO GHILE MEAR
TimeSig: 4/4 24 8
Key: G
Tempo: 100 (600000 microsec/crotchet)
Start
0000 1 62 049 0718 0 62 049 0002 1 62 036 0238 0 62 036 0002 1 62 031 0478 0 62 031 0002 1 64 032 0478 0 64 032 0002 1 67 038 0238 0 67 038 0002 1 69 043 0718 0 69 043 0002 1 71 015 0958 0 71 015 0002 1 72 044 0478 0 72 044 0002 1 71 036 0238 0 71 036 0002 1 69 037 0238 0 69 037 0002 1 71 044 0718 0 71 044 0002 1 69 046 0238 0 69 046 0002 1 67 049 0478 0 67 049 0002 1 64 034 0478 0 64 034 0002 1 62 038 0958 0 62 038 0002 1 67 043 0718 0 67 043 0002 1 66 035 0238 0 66 035 0002 1 64 045 0718 0 64 045 0002 1 62 034 0240 0 62 034 0000 1 67 043 0478 0 67 043 0002 1 69 044 0478 0 69 044 0002 1 71 044 0478 0 71 044 0002 1 72 050 0478 0 72 050 0002 1 74 046 0718 0 74 046 0002 1 76 032 0259 1 74 033 0014 0 76 032 0484 1 71 033 0015 0 74 033 0409 0 71 033 0019 1 69 042 0718 0 69 042 0002 1 67 028 0238 0 67 028 0002 1 67 037 0958 0 67 037 0002 1 71 038 0478 0 71 038 0002 1 74 030 0478 0 74 030 0002 1 74 048 0478 0 74 048 0002 1 71 020 0478 0 71 020 0002 1 69 035 0478 0 69 035 0002 1 67 040 0478 0 67 040 0002 1 67 034 0683 0 67 034 0002 1 69 040 0275 0 69 040 0000 1 71 044 0478 0 71 044 0002 1 74 032 0478 0 74 032 0002 1 74 038 0478 0 74 038 0002 1 71 029 0478 0 71 029 0002 1 69 030 0478 0 69 030 0002 1 67 034 0478 0 67 034 0002 1 69 033 0958 0 69 033 0002 1 71 038 0478 0 71 038 0002 1 74 031 0478 0 74 031 0002 1 74 047 0683 0 74 047 0035 1 71 041 0223 0 71 041 0019 1 69 045 0478 0 69 045 0002 1 67 033 0478 0 67 033 0002 1 67 040 0478 0 67 040 0002 1 69 040 0238 0 69 040 0002 1 71 038 0238 0 71 038 0002 1 72 037 0478 0 72 037 0002 1 71 037 0238 0 71 037 0002 1 69 038 0238 0 69 038 0002 1 71 049 0718 0 71 049 0002 1 69 044 0238 0 69 044 0002 1 67 038 0478 0 67 038 0002 1 64 038 0478 0 64 038 0002 1 62 026 0958 0 62 026
End

This program is worth the effort of learning it.

To download the March 10 MIDItext 98 software and get instructions on how to use it click here

ABC format:

X:1
T:Mo Ghile Mear
M:4/4
Q:1/4=100
K:G
D3DD2E2|GA3B4|c2BAB3A|G2E2D4|G3FE3D|G2A2B2c2|
d3ed9/4B7/4|A3GG4|B2d2d2B2|A2G2G11/4A5/4|
B2d2d2B2|A2G2A4|B2d2d3B|A2G2G2AB|c2BAB3A|
G2E2D4||


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Ian Kirk (inactive)
Date: 24 Jan 99 - 11:45 AM

I have been following this thread with some interest because I didn’t know there was an Irish connection in the Jacobite rebellion. Are we talking of the supporters of James II around the 1700’s. As far as I was aware the main support came from the catholic clans of the Scottish Highlands backed by France when it suited her to do so.

I would appreciate a pointer to where I can find more info on the Irish connection

Also a translation of the Irish lyrics that have been posted would be welcome as I regret to say my Irish isn’t up to much.I've seen the posted translation of Mo Ghile Mear but I would like to know if there are more translated lyrics of Irish Jacobite songs

Ian


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Annraoi
Date: 24 Jan 99 - 03:24 PM

Another Jacobite song is that known in Tyrone as "A Shéarlais Óig, a Mhic Rí Shéamuis." I believe Pádraig Mac Piarais adapted the words in his "Óró, 'Sé Do Bheatha 'Bhaile." Prof. G. Stockman of Queen's University, Belfast, collected a version from an old Irish speaker in the Sperrin Mountains of Tyrone in the 1950/60's (?). Annraoi


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 24 Jan 99 - 03:49 PM

Bonnie Prince Charlie was reputed to have hidden in Gleann Cholm Cille, Co Donegal. And of course the Catholic/Protestant element of the regal dispute was relevant to Ireland. There is a 1998 thread on "oró 'sé do bheatha bhaile", which originated as a Jacobite song, although it was adapted for use in the Irish nationalist cause earlier this century. Another Irish song with a Jacobite connection which was discussed in a recent thread, is Siúl a Rúin (Shule Aroon, Siúl a Ghrá, although that's more about the Wild Geese who left Ireland after the failure of the Jacobite cause.

Oh, if you could see my Charlie at the head of an army,
He was a glorious sight to behold
With his fine tartan stockings on his bonny round legs
And his buckles of the pure shining gold
Prince Charlie Stewart was my true love's name
He was a champion of Scotland
And a son to King James
And so far they have vanished him over the main
Oh so dear is my Charlie to me.

I don't suppose that song originated in Ireland [see the verse below!], but it has been collected in Ireland If you put @Jacobite in the search box (upper left-hand corner), you'll find 29 English-language songs (presumably Scottish) including the above "Bonnie Prince Charlie". The words given are a bit different than the way I've remebered them. I'm disappointed that my favourite verse isn't on the database:

And if it could be that my love and I be matched
There is one thing between us does stand
My Charlie was brought up in the Catholic religion
and I in the Church of Scotland
But if that's all between us, I'd soon let it drop,
I'd go with my Charlie and worship upon a rock,
I'd become a member of St Peter's flock
Oh, so dear is my Charlie to me.

I do have sheet music with words for yet another Irish-language Jacobite song, but I haven't got around to typing it out, much less translating it. Anybody interested in the difficulties of translation really should look at the Jan messages concerning 'Mo Ghile Mear' at the Ir-Trad-L site http://listserv.heanet.ie,/a>


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 24 Jan 99 - 05:17 PM

Annraoi must have written his message while I was working on mine! (I stopped to look up @Jacobite on the database) You'll find the song he mentions at 21 Dec 1998 at 'sé do bheatha

my previous message is a little confusing; the English language song I quoted has nothing specially to do with the song "Siúl a rúin" which I mentioned above it


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 24 Jan 99 - 05:26 PM

If you are interested, click here for the siúil a rúin thread

It will also gie you the titles of variants in the DT database

I've learned from IrTrad-L that the tune "The White Cockade" was composed in DUBLIN, where women supporting the Stewart cause wore white cockades on their hats.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: a contrite Philippa
Date: 24 Jan 99 - 05:33 PM

oops, I goofed 'sé do bheatha


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Ian Kirk (inactive)
Date: 25 Jan 99 - 03:31 PM

This is all interesting stuff. Thanks for the input. I'm going to get me a book about the full story of the Jacobite uprising and check out the Irish connection.

Best regards

Ian


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 26 Jan 99 - 05:42 AM

I saw the following book in the library. I haven't read it, but it looks interesting. bout Scottish songs in English(or Scots): William Donaldson."The Jacobite Song. Political Myth and National Identity". Aberdeen University Press, 1988

for songs and poems in Scottish Gaelic (with translations) see John Lorne Campbell, ed."Highland Songs of the Forty-five", Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society, 1984 and Derick Thompson, ed. "The Gaelic Poetry of the Eighteenth Century".Aberdeen: Association for Scottish Literary Studies, annual volume #23, 1993. Unfortunately, Campbell only provides music notation for a few of the composition, Thompson supplies none.

Does anyone know Betsy Stroomer? I looked up Jacobite songs in the IrTrad-L archives. Over three years ago Ms Stroomer requested a translation of of 'Latha chùil-iodair'(Culloden Day), by Iain Ruadh Stiùbhart, which she heard on n Eilidh Mackenzie recording. The poem is in the Campbell and Thompson books listed above. lso the producers of the Cd might supply lyrics on request. I tried to e-mail Ms Stroomer with that info., but she's not known at her old address.

Words and music for Scot. Gaelic Jacobite songs "Mo run geal òg"and "Hi ri ri tha e a tighinn" are in "Coisir a' Mhòid 3" - The Mod Collection of Gaelic Part Songs, third book - Glasgow, Gairm Publictions

"An Buachaill Bán" is sung in both Scotland and Ireland.

Another Irish Gelic Jacobite song is "Lá Chois Cuain"

I don't know all that much about the Jacobite cause in Ireland, Ian, I mainly know songs connected with it. So after you've done some reding, maybe you'll write and fill in a little more detail. thanks.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Ian Kirk (inactive)
Date: 27 Jan 99 - 02:21 PM

OK Philippa I'll do that there thing just as soon as I've finished the Bill Bryson books I got for Xmas and the History of the Celts. A fascinating book about a race who dominated Europe until the Romans and the Anglo Saxons came with better weapons and a warlike demeanour and they all had to run away.

Watch this spot for more info in the fullness of time.

Best regards

Ian


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 21 Apr 99 - 09:41 AM

from TW Moody. "The Course of Irish History"

It should not be forgotten that the Gaelic poets of the eighteenth century were the pamphleteers and journalists of the Gaelic speaking multitude. Many a song was sung at a fair or in a tavern or around the firesides satirising a local convert, or a tithe proctor or land agent, or denouncing local injustice, or reminding the people of their national identity; and prophesying, rather unrealistically, a utopian future, with the Irish language and the Catholic religion high in favour again, when,with the aid of Louis of France, the Stuarts would return to the throne. These songs served to build up a public opinion of which the ruling class of the day, and even English-speaking well-to-do Catholics, were largely unaware. The Stuarts, for the most part, had never brought anything but disaster and disillusionment to Ireland, but to these simple country people, uninstructed in the realities of politics, any change, it seemed, was bound to be for the better, and they probably visualised the revolution which they hoped would follow a Stuart return, much in the same way as an oppressed and exploited people today might think of communism as a panacea for all their ills.
From hundreds of such Jacobite songs one might perhaps choose:Rosc Catha na Mumhan:
D'aithnios féin gan bhréag ar fhuacht
'sar anaithe Thétis taobh le cuan,
Ar chanadh na n-éan go séiseach suairc
Go gcasfadh mo Shéasar glé gan ghruaim
Measaim gur súbhach don Mhumhain an fhuaim
Is dá maireann go dubhach de chrú na mbuadh
Torann na dtonn le sleasaibh na long
Ag tarraingt go teann nár gceann ar cuaird.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Roddy Grant (as opposed to Roddy)
Date: 22 Apr 99 - 04:14 AM

I have read your discussion with interest and wanted to contribute a couple of things from the Scottish historical angle. The Jacobite rebellion of 1745/6 in Scotland, was not predominantly Catholic or highland; contrary to what many of the history books & later songs tell us. Researching the muster lists of the Jacobite army (which they seem to have kept quite accurately), tells us that the rebellion was in fact predominantly protestant and contained as many lowlanders as highlanders. In fact, many of the contemporary Jacobite songs allude to the lowlands role in the rebellion. Why then do we remember this as predominantly Catholic & highland ? England was soon afterwards in a full scale war with France, Scotland's oldest ally. The English had to pull Scotland firmly into Britain in order that the Scots would not let the French in through the back door and to ensure that Scotland would supply England with fighting men. It must be remembered that government troops were still coming under attack from armed Jacobites in the 1760's. A propoganda exercise therefore took place, which emphasised Scotland's links with England and placed responsibility for the rebellion at the door of an old Catholic, highland society and not with the current Scottish people. 'Others' had carried out the rebellion. The best propogandist was Sir Walter Scott who single handedly romanticised the whole Jacobite affair, making it both distant and harmless. The rebellion is currently being re interpreted, perhaps it was a popular rising of Scottish nationalism, reacting to the unpopular Act of Union with England in 1707 ? For a good book on the subject, try Murray Pittock's 'The Myth of the Jacobite Clans'. Hope that this is helpful & not too long winded !


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 15 May 99 - 05:18 AM

For anybody who's currently in the vicinity, the following lecture on Thurs 20 May in Edinburgh may be of interest.
Breandan Ó Buachalla, visiting professor of Irish studies at Cambridge U.; "Poetry, Politics and Ideology in Jacobite Ireland", the O'Donnell lecture at the U of Edinburgh, lecture theatre B, David Hume Tower, Thurs. 20 May at 5.15 pm (It won't clash with any music sessions as they're normally after 8 pm)
I won't be able to attend as I'm too far from Edinburgh for a day trip, but I daresay ó Buachalla has published something on the subject.

Has the DT version of Mo Ghile Mear been improved yet?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Bev Lawton
Date: 15 May 99 - 06:41 AM

Check out references to "The Wild Geese" common name for particpants who had to leave Ireland in a hurry without leaving a forwarding address!! Bev Lawton


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Philippa
Date: 04 Aug 99 - 10:25 AM

info and verses at: Differing perspectives: the expression of Jacobitism in the Gaelic literatures of Ireland and Scotland, by Vincent Morley http://www.connect.ie/users/morley/bristol.txt


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: DE BHARR NA GCNOC
From: GUEST,Philippa
Date: 07 Sep 00 - 04:25 PM

I thought Roddy was looking for Mo Ghille Mear, but the verse he seeks is also in the Irish Jacobite song De Bharr na gCnoc. Jill Rogoff, who is collecting Jacobite songs, kindly sent me the words. I have used ampersand codes for the letters with accent marks. Depending on how the filters are working at present, you make see problems in the texts in some messages which include diacritical marks, but I hope to avoid the mutant letters in this submission!

Roddy hasn't posted (under that name) on the Cat for about a year. so if you know him, tell him the lyrics are here now!

DE BHARR NA GCNOC
+ Seán Clárach Mac Domhnaill

Ó seal do bhíos im' mhaighdean shéimh,
Is anois im' bhaintreach chaithe tréith;
Tá mo chéile ag treabhadh na dtonn go éan,
De bharr na gcnoc 's an imigcéin.

cúrfa:
Sé mo rogha é do thogas dom fhéin,
Is maith an domhain go dtabharfainn é,
D'fhonn a bheith ar bhórd a long gan bhaoghal,
De bharr na gcnoc 's an imigcéin.


Go bhfeiceadsa' 'n lá, a stóir mo chléibh,
'Na mbéidh cluig dá mbualadh, is druim da léas,
Dó ghall trompa gabhail gach áitriobh réidh,
De bharr na gcnoc 's an imigcéin.


Go bhfeiceadsa coróin ar stór mo chléibh,
Do thógadh ceó is brón de Ghaedhil,
Gach Rígh atá san domhan go éir,
Ag umhlughadh [umhlú] dó le congnamh [cúnamh] Dé.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: GUEST,Philippa
Date: 07 Sep 00 - 04:30 PM

correction to the first verse, last word of the third line: éan (e/an) should read tréan (tre/an)

last verse, last word of the third line: éir should read léir (le/ir),
The mistakes happened when I was pasting in the codes, as I don't have a "search and replace" function on the word processor.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Felipa
Date: 21 May 03 - 10:45 AM

see also The Royal Blackbird another Irish Jacobite song. See the thread for discussion; the tune is included with lyrics in DT


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: GUEST
Date: 20 Apr 05 - 02:07 AM

It was quite a while ago that one poster to this interesting thread asked about the Irish connection with Jacobitism. Ireland had been a separate kingdom under the crown of Britain and the kings of the combined kingdoms of England and Scotland ruled Ireland as well. Irish opposition at this period was not against the monarchy as a system of government (republicanism came to prominence later towards the end of the 18thC) but against the imposition of Protestantism epitomised by the overthrow of the Catholic Stewart dynasty. The Irish had no naive love for the Stewarts(James II was referred to as 'Séamas a' chaca' and Séamas a Dó, lena leathchois Gaelach agus a leathchois Gallda', after his performance in 1690-91) but they could hardly support the new regime which was so disastrous to their prospects. So, when rebellion seemed to have a chance of restoring the old regime the Irish who had something to gain, heartily wished it success and wrote songs to the symbols of that fervent hope, the 'old Pretender' and the 'young Pretender' the legitimate line in their view. A small number of Irish troops accompanied the Jacobite army in Scotland and several of Bonnie Prince Charlie's advisers were Irishmen.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: GUEST,Allen
Date: 20 Apr 05 - 04:12 AM

James II was Catholic, not the dynasty. Otherwise, excellent points.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Songbook Indexing: 19th Century Songbooks
From: maple_leaf_boy
Date: 14 Jan 11 - 09:19 PM

I'm having trouble transcribing the melody to this tune. The closest
I could find to sheet music doesn't sound like this melody.
Can anyone help me? Thanks.
Tune


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Songbook Indexing: 19th Century Songbooks
From: maple_leaf_boy
Date: 14 Jan 11 - 09:21 PM

I forgot to mention, that it's titled Culloden Day. I know that Daimh
do a version of it. I hear it on the radio sometimes.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: ADD: Colloden Day
From: Joe Offer
Date: 14 Jan 11 - 09:23 PM

I moved you over to this thread, Maple Leaf Boy. It seemed to be a more appropriate home. I found lyrics for "Culloden Day" here (click)

-Joe-


CULLODEN DAY
John Roy Stewart (1700-1752)

Latha Chul-Lodair

Gur mór mo chùis mhuliad,
’S mì ri caoineadh na guin atà ’m thìr;
A Rìgh! bi làidir, ’s tù ’s urrainn
Ar nàimhdean a chumail fo chìs;
Oirnne is làidir Diùc Uilleam,
An rag-mheirlaeach, tha guin aige dhuinn;
B’è sud salcahr nan sgeallag
Tighinn an uachdar air chruithneachd an fhuinn.

Mo chreach, Teàlach Ruadh bòidheach
Bhith fo bhinn aig Rìgh Deòrsa nam biasd,
B’è sud dìteadh na còrach,
An Fhìrinn ’s a beòil foipe sìos;
Ach, a Rìgh, ma’s è ’s deòin leat,
Cuir an rìghachd air seòl a chaidh dhinn,
Cuir Rìgh dligheach na còrach
Ri linn na tha beò os ar cinn.

Mo chreach, armailt nam breacan
Bhith air sgaoikeadh ’s air sgapadh’s gach àit’,
Aig fìor-bhalgairean Shasuinn
Nach do ghnàthaich bonn ceartais ’nan dàil;

Ged a bhuannaich iad baiteal,
Cha b’ann d’an cruadal no ’n tapadh a bhà,
Ach gaoth aniar agus frasan
Thighinn a nìos oirnn bhàrr machair nan Gall.

Is truagh nach robh sinn ans Sasunn
Gun bhith cho teann air ar dachaidh ’s a bhà,
’S cha do sgaoil sinn cho aithghearr,
Bhiodh ar dìchioll ri sesamh na b’fhearr;
Ach ’s droch-dhraoidheachd us dreachdan
Rinneadh dhuinne nu’n deachas ’nan dàil
Air na frìthean eòlach do sgap sinn,
’S bu mhì-chomhdhail gun d’fhàirtlich iad oirnn.

Mo chreach mhòr! na cuirp ghleé-gheal
Tha ’nan laigh’ air na sléibhtean ud thall,
Gun chiste, gun léintean,
Gun adhlacadh fheéin anns na tuill;
Chuid tha beò dhiubh an déidh sgaoilidh
’S iad ’gan fògair le gaothan thar tuinn,
Fhuair na Chuigs an toil féin dinn,
’S cha chan iad ach ’reubaltaich’ ruinn.

Fhuair na Goill sin fo ’n casan,
Is mòr an nàire ’s am masladh sud leinn,
An déidh ar dùthaich ’s ar n’àite
An spùilleadh ’s gun bhlaàths againn ann;
Caisteal Dhùinidh an déidh a losgaidh,
’S è ’na làriach lom, thosdach, gun mhiadh;
Gum b’è ’n caochladh goirt è
Gun do chaill sinn gach sochair a b’fhiach... (14)

Culloden Day

Great is the cause of my sorrow,
As I lament the wounds of my land;
O God! be strong, you’re able
To keep in subjection our enemies;
Over us Duke William is tyrant,
That extortioner, who destoys us;
Its like foul weeds of charlock
Overcoming the wheat of the land.

Woe is me, Handsome red Charlie
At the mercy of King George’s worthless beasts,
That were just right’s denial,
Truth and her lips down beneath her;
But, O God, if you are willing,
Put the kingdom on the course that we lost,
Restore us our rightful ruler
To reign over us while we’re alive.

Woe is me, the host of the tartan
Scattered and spread everywhere,
At the hands of England
Who met us unfairly in war;

Though they overcame us in battle,
It was due to no courage or merit of theirs,
But the wind and the rain from the West
Coming on us up from the Lowlands.

Pity we were not in England
And not so close to our homes as we were
Then we’d never have scattered so quickly
But endeavoured far better to stand;
We met evil sorcery
We were treated with wiles and deceit,
On our own hillsides we scattered,
It was through ill-chance that they did prevail

Woe is me! The white bodies
That lie out on the hillsides,
Uncoffined, unshrouded,
Not even buried in holes;
Those who survived the disaster
Are carried to exile overseas by the winds,
The Whigs have got their will of us,
And ’rebels’ the name that we’re given.

We are under the heel of strangers,
Great the shame and disgrace that we feel,
Our country and homes have been plundered
No welcome awaits us there now;
Castle Downie is in fire-blackened ruins,
Unhonoured its bare, silent walls;
It is bitter indeed fortune’s changing
We have lost every comfort we had... (14)


Latha Chul-Lodair 2

Cha do shaoil leam, le m’ shùilean,
Gum faicinn gach cù mar a thà,
Mar spùtadh nam faoileach
’N am nan luibhean a sgaoileadh air blàr;
Thug a’ chuibhle car tionndaidh,
’S tha iomadh fear gu h-aimcheart an càs,
A Rìgh, scall le do chaoimhneas,
Air n fir th’ aid na nàimhdean an sàs!

Is mòr eucoir ’n luchd-orduigh
An fhuil ud a dhòrtadh le foill;
Mo sheachd mallachd air Mhoirear Deòrsa,
Ghuair e ’n là ud air ordugh dhà féin;
Bha an dà chiud air a mheóircan,
Mar an gìogan gun tròcair le foill
Mheall e sinne le ’chomhradh,
’S gun robh ar barail rop-mhòr air r’a linn.

Ach fhad’ ’s is beò sinn r’ar latha
Bidh sinn caoi na ceatharin’ chaidh dhinn,
Na fir threubhach bha sgairteil
Dheanadh teugmhail le claidheamh’s le sgiath;
Mur bhiodh siantan ’nar n-aghaidh
Bha sinn sìos air ar n-adhairt gu dian,
Us bhiodh luchd-Beurla ’nan laighe
Tò air cheann, b’è sud m’aighear ’s mo mhiann.

Och nan och! ’s mì fo sprochd,
’S mì an dràsda ri h-osnaich leam fhìn,
Ag amharc feachd an dubh-rosaich
’G itheadh feur agus cruithneachd an fhuinn;
Rothaich iargalt us Cataich
Tighinn a nall oirnn le luchd chasag us lann,
Iad mar mhìol-choin air acras
Siubhal chrìochan, chàrn, chlach, agus bheann.

Mo chreach! tì air an tàinig,
Rinn sibh nis clàr réidh dhith cho lom.,
Gun choirce gun ghnàiseach
Gim sìol taight’ ann am fàsach no ’m fonn;
Prìs na circ’ air an spàrdan,
Gu ruige na spàinean thorit uainn,
Achy sgrios na craoibhe f’a blàth dhuibh,
Air a críonadh f’a bàrr gus a bonn.

Tha ar cinn fo na choille,
’S èginn beanntan us gleanntan thoirt oirnm,
Sinn gun sùgradh, gun mhacnus,
Gun èibhneas, gun aitneas, gun cheòl;
Air bheag bìdh no teine
Air na stùcan air an laigheadh an ceò,
Sinn amr Chomhachaig eile
Ag èisdeachd ri deireas gach lò. (14)

Culloden Day Page 2

I never thought that my vision,
Would see things as they are now,
As when the tempests in springtime
Have laid all the wild flowers low;
Fortune’s wheel has turned on us,
And many a man is unjustly in peril,
O God, look with your kindness,
On the men in the hands of our enemies!

Great was the wrong of our leaders
Blood and blood feud through their guile;
My curse upon Lord George Murray,
Pure devouring killing off for today
yonder slaughter black gold buried us;
Two choices were at his disposal,
As a thistle without mercy draws blood
Honeyed us with speech
It is without slaughtered opinion great rope on to a generation.

But as long as we live until our days’ end
We’ll lament the men that we lost,
The gallant and brave-hearted men
Fine fighters with sword and with shield;
Had the gales not been in our faces
We would have gone forward down in keen charge,
And the English now would be lying
Dead in heaps, if it were my own heart’s desire.

Alas this, alas! I am saddened,
As I sigh by myself all alone,
Watching the host of black Rosses
Eating the grass and the wheat of the land;
Impudently rolling over the people of Caithness
Coming towards us with people and sword
Like ravening grey-hounds on bodies
Scouring the permafrost, graveyards, rocks, and hillsides.

Woe is me! The land you’ve entered now,
You have swept flat and bare,
Without oats without crops standing,
Without choice seed in desert or ground;
You’ve taken the hens from the henroosts
Even our spoons you have stolen,
You are cursed destruction like a splitting tree,
Withered pine from top to bottom.

We are now outlaws
And must take to the glens and hills,
Without diversion, Without sport,
Without Happiness, without pleasure, without song;
With little food or fire
On the rocks where the cold mist lies,
Like to another Barn-Owl
Hearing each day a story of woe. (14)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: maple_leaf_boy
Date: 17 Jan 11 - 01:28 PM

I think I found the tune.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: AmyLove
Date: 12 Feb 17 - 03:30 PM

Back to De Bharr Na gCnoc. At thesession.org ( here ) I found a set of lyrics which include a verse not included above:

Ó seal do bhíos im mhaighdean shéimh,
Ach anois im bhaintrigh chaite thréith.
Tá mo chéile ag treabhadh na dton go tréan,
De bharr na gcnoc is in imigéin.

Curfá:

Sé mo rogha é, thoghas dom fhéin é,
Is maith an domhan go dtabharfainn é.
D'fhonn a bheith ar bord long gan bhaol,
De bharr na gcnoc is in imigéin.

Go bhfeicead-sa coróin ar stór mo chléibhe,
A bhogfaidh ceo is brón do Ghaeil,
Gach rí atá sa domhan go léir,
Ag umhlú dhó, le cúnamh Dé.

Curfá.

Ó suífead síos ar chnoc go hard
Is geobhad ó Homer cleite im láimh,
Má dh'eitlím timpeall, go scríobhfad mo sháith,
Ar ghníomharthaibh súl is mo ghrá.

Curfá.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: Felipa
Date: 04 May 20 - 12:33 PM

De Bharr na gCnoc and Mo Ghille Mear are the same song. The original has many verses, so people chose which of those verses to sing.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Jacobite Songs
From: GUEST,Starship
Date: 04 May 20 - 12:39 PM

There is a good resource for Jacobite songs that I posted to Mudcat elsewhere. It is worth a look.

https://books.google.ca/books?id=Uf1LAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=jacobite+songs+and+ballads&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwipvvmS0prp


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 27 October 8:41 AM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.