Mudcat Café message #677985 The Mudcat Café TM
Thread #45769   Message #677985
Posted By: Nigel Parsons
28-Mar-02 - 07:00 AM
Thread Name: Origins: All Through The Night / Ar Hyd Y Nos
Subject: Lyr Add: AR HYD Y NOS (All Through the Night)
None of the words are a precise translation, but the original is Welsh.

AR HYD Y NOS
(trad)

Holl amrantau'r sÍr ddywedant
Ar hyd y nos
Dyma'r ffordd i fro gogoniant
Ar hyd y nos.
Golau arall yw tywyllwch
I arddangos gwir brydferthwch
Teulu'r nefoedd mewn tawelwch
Ar hyd y nos.

O mor siriol gwen a seren
Ar hyd y nos
I oleuo'i chwaer ddaearen
Ar hyd y nos.
Nos yw henaint pan ddaw cystudd
Ond i harddu dyn a'i hwyr dydd
Rhown ein goleu gwan i'n gilydd
Ar hyd y nos.

NP