Mudcat Café message #3956915 The Mudcat Café TM
Thread #165063   Message #3956915
Posted By: Richie
16-Oct-18 - 12:36 PM
Thread Name: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Subject: RE: Origins: James Madison Carpenter- Child Ballads 5
Hi,

Here's Grundtvig's Danish version A with my translation. Corrections welcome.

From: Danmarks gamle folkeviser by Grundtvig, Sven, 1824-1883. ed; Olrik, Axel, 1864-1917. ed; Carlsbergfondet (Copenhagen, Denmark); Samfundet til den danske literaturs fremme, publication date 1853.

SVEND I ROSENSGAARD

A. (Fra Sydsælland. Sungen af en gammel Kone i Rønnebæk ved Næstved; optegnet 1844 og 1846 af Frøken Frantziska Carlsen.)

1. "Hvor har du været saa længe?
Svend i Rosensgaard!"
»Og jeg har været i enge,
kære Moder vor!
I vente mig sent eller aldrig!"

2. "Hvor for er dit Sværd saa blodigt?"
»For jeg har dræbt min Broder."

3. „Hvor vil du dig hen vende?"
„Jeg vil af Landet rende."

4. „Hvor vil du gøre af Hustruen din?"
„Hun skal spinde for Føden sin."

5. „Hvor vil du gøre af Børnene dine?"
„Jeg vil sætte dem til Vemierne mine."

6. „Naar vil du dig hjem vende?"
„Naar alle Kvinder bliver Enke."

7. „Naar bliver alle Kvinder Enke?"
„Naar alle Mænd bliver døde."

8. „Naar bliver alle Mænd døde?"
„Naar Huse og Gaarde bliver øde."

9. „Naar bliver Huse og Gaarde øde?"
„Naar vi ser hvide Ravne."

10. "Naar ser vi hvide Ravne?'
"Naar vi ser sorte Svaner."

11. "Naar ser vi sorte Svaner?"
"Naar vi ser Fjedren synke."

12. ,Naar ser vi Fjedren synke?"
"Nåar vi ser Stenen flyde."

13. "Naar ser vi Stenen flyde?"
"Naar vi ser Havet brænde.

14. „Naar ser vi Havet brænde?
Svend i Rosensgaard!"
"Naar vi ser Verdens Ende,
kære Moder vor!

* * * *

A. (From South Zealand. Sungen of an old wife in Rønnebæk near Næstved; Recorded 1844 and 1846 by Miss Frantziska Carlsen.)

1. "Where have you been so long?
Svend in the rose garden."
"I've been to meadow's end,
O my dear mother,
I shall be home late or never!"

2. "Why is your sword so bloody?"
"Because I have killed my brother."

3. "Where do you want to turn?"
"I will flee from this country."

4. "What do you want to do with your wife?"
"She's going to spin for her food."

5. "What do you want to do your children?"
"I will place them with my friends."

6. "When will you return home?"
"When all women become widows."

7. "When will all women become widows?"
"When all men are dead."

8. "When will all men die?"
"When their farm houses are desolate."

9. "When will the farm houses be desolate?"
"When we see white ravens."

10. "When will we see white ravens?"
"When we see black swans."

11. "When do we see black swans?"
"When we see the feathers sinking."

12. "When do we see the feathers sink?"
"When we see the stones floating."

13. "When do we see the stone floating?"
"When we see the sea burning."

14. "When do we see the sea burn?
Svend in Rosensgaard!"
"When we see the world end,
O my dear mother,
I shall be home late or never."

* * * *

Richie