Mudcat Café message #319697 The Mudcat Café TM
Thread #26411   Message #319697
Posted By: Áine
16-Oct-00 - 08:05 AM
Thread Name: Lyr Req: Thíos I Lár an Ghleanna
Subject: RE: Words to a Gaelic song?
Go raibh maith agat, a Annraoi. An bhfuil 'fhios agat ar aon amhráin eile a scríobh sé?

Le meas, Áine