Mudcat Café message #318430 The Mudcat Café TM
Thread #26411   Message #318430
Posted By: Áine
13-Oct-00 - 09:55 PM
Thread Name: Lyr Req: Thíos I Lár an Ghleanna
Subject: RE: Words to a Gaelic song?
A Annraoi,

An é an Séamus Ó Grianna céanna a scríobh Cora Cinniúna, Caisleáin Óir agus Cith is Dealán?

Le meas, Áine