Mudcat Café message #1796282 The Mudcat Café TM
Thread #24193   Message #1796282
Posted By: GUEST,JTT
29-Jul-06 - 01:45 PM
Thread Name: Help: Siul a Ruin
Subject: RE: Help: Suil a Ruin
Debbie - "Siúil a rún" means "Go, my darling" (literally, "Walk, my darling", even more literally, "Walk, my secret".

"Siúil go socair agus siúil go cúin" means "Go quietly and carefully".

"Siúil go doras agus éiligh liom" - "Go to the door and return to me".

"Is go dtéirn tú, a mhúirnín, slán" - "And may you go, darling, safe".