Mudcat Café message #1491032 The Mudcat Café TM
Thread #81417   Message #1491032
Posted By: Haruo
23-May-05 - 02:23 AM
Thread Name: Liliuokalani's 'O kou aloha no'
Subject: Lyr Corr: 'O kou aloha nɢ
There now; that looks better. The numerical aliases are 257, 275, 299, 333 and 363 respectively (minus one for the corresponding upper-case).


Ke Aloha O Ka Haku
Queen Lili'uokalani

'O kou aloha nō
Aia i ka lani
A'o Kou 'oia 'i'o
He hemolelo ho'i

Ko'u noho mihi 'ana
A pa'ahao 'ia
'O 'oe ku'u lama
Kou nani ko'u ko'o

Mai nānā 'ino'ino
Nā hewa o kānaka
Akā e huikala
A ma'ema'e nō

No laila e ka Haku
Ma lalo o kou 'ēheu
Kō mākou maluhia
A mau loa aku nō

Āmene