Mudcat Café message #1199082 The Mudcat Café TM
Thread #53007   Message #1199082
Posted By: GUEST,Philippa
03-Jun-04 - 06:44 AM
Thread Name: Lyr Req: An Deirc (Danu)
Subject: Lyr Add: AN DÉIRC (from Danú)
Lyrics from the Danú album "All Things Considered" are posted at Celtic Lyrics Corner (which features mostly Scottish Gaelic albums)

AN DÉIRC (ÓLAIM PUINS)

curfá (chorus - after each verse):
Ólaim punch 's ólaim tae
'S an lá ina déidh sin ólaim todaí
Ní bhím ar meisce ach uair sa ré
Mo ghrása 'n déirc is an té a cheap í

Maíodh gach n-aon a slí sa tsaol
Maíodh an chléir 's maíodh an ceannaí
Maíodh na mílte a maoin 's a réim
Maímse an déirc, 'sí an chéird is fearr í

Ar mo thíocht a luí ar thréad
An bhuí san fhéith 's na héimh ag leannaí
Báisteach dhaoirse 's rinn ar ghaoth
Ó táim le déirc 's ni baol do m' gharraí

Is sámh a bhím im' luí na gréin
Gan suim sa t-saol ach scléip 's starraíocht
Gan cháin gan chíos ach m'intinn saor
Nach fearr í 'n déirc ná céird 's ealaín?

Lá má bhím le híota tréith
Bead an lá ina dhéidh ag glaoch na gcannaí
Lá le fion 's arís gan bhraon
Mo ghrása 'n déirc 's an té a cheap í

Lyrics and tune are also in Ó Baoill, Ceolta Gael, published by Mercier Press, Cork -- words on line, compiler not credited, at http://www.angelfire.com/ri/domhan/claro03.html